Onze cultuur

Bij Solipsis staan goed werkgeverschap en goed werknemerschap hoog in het vaandel. Wederzijdse betrokkenheid heeft een groot aandeel in het bereiken hiervan. Betrokkenheid willen we bereiken door veel aandacht te besteden aan onze medewerkers. Tegelijkertijd verwachten we van de medewerkers een professionele houding en een goed verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen hard werken maar ook sociale aspecten verdienen bij ons daarnaast aandacht.

Omdat veel medewerkers op andere locaties werkzaam zijn, wordt er eens per kwartaal een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt iedereen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, waarna het tijd is voor wat ontspanning met een hapje en een drankje. Een goede en leuke manier om elkaar beter te leren kennen.

Met regelmaat zijn er meetings voor de medewerkers binnen een bepaalde businessunit. Hier worden zowel nieuwe als afgelopen opdrachten besproken, evenals nieuwe ontwikkelingen. Het zijn informatieve bijeenkomsten waar de nodige kennis en ervaring wordt gedeeld. Werk je veel bij de opdrachtgevers dan wordt je op de werkplek zelf vakinhoudelijk ondersteund door een fieldmanager.

Voorts vinden wij het van belang dat ieder van ons zich gedraagt conform een aantal gemeenschappelijk uit te dragen waarden. Deze waarden hebben we opgenomen onder ‘onze beleidsuitgangspunten‘.
Deze waarden dienen leidend te zijn voor ons gedrag naar zowel collega’s als onze relaties. Belangrijk hiervan kennis te nemen derhalve.

Bij dit alles vinden we het belangrijk dat het ‘thuisfront’ ook betrokken is bij je werk en Solipsis. Om dat te bewerkstelligen versturen we een aantal keer per jaar een nieuwsbrief naar alle medewerkers thuis en een keer per jaar organiseren we een partner- of familiedag waarbij ontspanning voorop staat.