MVO

MVO zit in de genen van Solipsis

Door de Solipsisgroep wordt belang gehecht aan maatschappelijke betrokkenheid met de wereld om ons heen.
De Solipsisgroep draagt hier al vele jaren aan bij. Reeds vanaf eind jaren 90 is er door ons veel gedaan om de wereld om ons heen een beetje plezieriger te maken. Goed voor de betrokkenen en goed voor het bedrijf. Graag geven we onderstaand een verkort overzicht van onze betrokkenheid.

Sponsoring sport

Sport is een belangrijk onderdeel uit het leven van velen. Niet alleen bevordert het samenspel, maar veelal is het ook een goede ontspanning. Solipsis sponsort structureel diverse clubs met de volgende sporten: atletiek, tennis, voetbal en volleybal. Daarnaast worden op incidentele basis bijdragen geleverd aan verschillende andere clubs.

Goede doelen

Er zijn vele goede doelen denkbaar. Solipsis is betrokken bij diverse KWF-sponsorlopen, de Voedselbank, het WNF, de Stichting Buddyhulp en op incidentele basis ook nog andere goede doelen.

Maatschappelijke ondersteuning 

Solipsis is heel betrokken of betrokken geweest bij de volgende projecten: 

  • De opzet van een regionaal vrijwilligerscentrum om vraag en aanbod te matchen.
  • Hulp verlenen aan vereniging ANBO en vereniging de Zonnebloem, onder andere door de vergaderruimte regelmatig beschikbaar te stellen.
  • Deelname in commissies van de Rabobank en de Woningcorporatie ter selectie van en financiering van projecten voor het bevorderen van de leefbaarheid van de Bommelerwaard.
  • Deelname in het bestuur van de Stichting Recreatiepaviljoen Het Binnenhof om dit recreatiecentrum voor senioren op te zetten en om de financiën te regelen. Het paviljoen is gevestigd in het wooncomplex voor senioren De Wilhelminahof. Vervolgens wordt opgetreden in het bestuur van de Stichting om de dagelijkse gang van zaken van dit centrum te begeleiden.


Stichting ICT vanaf morgen 

MVO volgens Solipsis ism stichting ICT vanaf Morgen

Solipsis is een samenwerking aangegaan met de stichting ICT vanaf Morgen.
Deze stichting wil ondernemend Nederland vragen stil te staan bij hoe om te gaan met afgeschreven ICT- en telecomapparatuur. Wat gebeurt er met spullen als u ze heeft verkocht, ingeleverd of gedoneerd. De stichting maakt zich hard voor 100% hergebruik van het ICT-materiaal of terugwinning van de gebruikte grondstoffen, in Nederland.

 

Al met al dragen we graag bij aan de leefbaarheid van de wereld om ons heen en dit maakt dat we er trots op zijn en dit graag willen delen.